CHRYSO®Optima 291

Compliance

CHRYSO®Optima 291 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz