CHRYSO®Optima 226

Compliance

CHRYSO®Optima 226 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz