CHRYSO® Fluid CR

Compliance

CHRYSO®Fluid CR jest domieszk? up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz