CHRYSO® Plast 317

Compliance

CHRYSO®Plast 317 jest domieszk? uplastyczniaj?c? wytwarzan? na bazie zmodyfikowanych lignosulfonianów.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja W?a?ciwo?ci U?ytkowych Pobierz