CHRYSO®Omega 147

Compliance
CHRYSO®Omega 147 jest domieszk? nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Korzyści
  • Szeroki zakres efektywnego dozowania
  • Silna redukcja ilo?ci wody zarobowej
  • D?ugotrwa?e utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej
  • Jednorodno?? i spoisto?? mieszanki betonowej
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu (z wyj?tkiem bia?ego)
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5, równie? mieszanki w technologii ASCC
  • Beton towarowy
  • Beton o wysokiej zawarto?ci kruszywa drobnego
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz