CHRYSO®Alpha 210

Compliance
CHRYSO®Plast Alpha 210 jest domieszk? nowej generacji – redukuj?c? ilo?? wody/uplastyczniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnej i niskiej urabialno?ci (VLW)
  • Prefabrykacja
  • Elementy wibrowane i wibroprasowane
  • Kostka brukowa, obrze?a, kraw??niki, dachówki, p?yty brukowe
  • Elementy kanalizacji, kr?gi, pokrywy, rury, przepusty
  • Produkcja bloczków i pustaków
  • Produkcja ka?dego rodzaju elementów betonowych rozformowywanych natychmiastowo
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz