CHRYSO®Omega 106

CHRYSO®Omega 106 jest domieszk?  nowej generacji, znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?. Wytwarzana jest z wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz