CHRYSO®Premia 208

Compliance

CHRYSO®Premia 208 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.

Korzyści
  • skrócenie czasu dojrzewania do rozformowania elementów
  • redukcj? temperatury lub czasu obróbki cieplnej
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu,
  • Mieszanki wymagaj?ce dobrego zag?szczenia przy niskiej warto?ci w/c
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej,
  • Mieszanki w technologii SCC,
  • Betony o wysokiej wytrzyma?o?ci wczesnej,
  • Elementy betonowe, ?elbetowe i spr??one
  • Kompozyty nowej generacji : HPC, VHPC i UHPC.
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz