CHRYSO®Premia 253

Compliance

CHRYSO®Premia 253 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylatów.

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Prefabrykacja ci??ka
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzyma?o?ci wczesnej
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC i UHPC
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz