CHRYSO®Premia 380

Compliance

Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanki wymagaj?ce ?atwego uk?adania
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzyma?o?ci wcze?nej
  • Elementy betonowe, ?elbetowe i spr??one
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC i UHPC
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz