CHRYSO®Premia 205

Compliance

Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów

Korzy?ci
  • skrócenie czasu dojrzewania do rozformowania elementów
  • redukcj? temperatury lub czasu naparzania
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Prefabrykacja ci??ka
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzyma?o?ci wczesnej
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC, UHPC.
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja W?a?ciwo?ci U?ytkowych Pobierz