CHRYSO®Serenis

CHRYSO®Serenis jest gotow? do u?ycia domieszk? redukuj?c? skurcz kompozytów betonowych – tzw. SRA (Shrinkage Reducing Agent).

Karta Techniczna Pobierz