CHRYSO®FiniSol Perle

CHRYSO®FiniSol Perle jest produktem nadaj?cym powierzchni betonu efekt wilgotnej, b?yszcz?cej faktury
Dziedziny zastosowania
  • Elementy ma?ej architektury ulic i ogrodów
  • Elementy z betonu z eksponowanym kruszywem
  • Elementy prefabrykowane
Karta Techniczna Pobierz