CHRYSO®Deco Net

CHRYSO®Deco Net jest skoncentrowanym produktem na bazie kwasu, który rozpuszcza zabrudzenia betonem, zapraw? i zaczynem
Dziedziny zastosowania
  • Usuwanie zabrudze? stwardnia?ym zaczynem/mleczkiem cementowym powierzchni z betonu, ceramiki i innych materia?ów nieorganicznych
  • Ko?cowe czyszczenie powierzchni elementów z betonu z eksponowanym kruszywem (eliminacja niedok?adno?ci wyp?ukiwania)
Karta Techniczna Pobierz