CHRYSO®Reductis 50

Wysokowydajny ?rodek obni?aj?cy zawarto?? Chromu VI w cemencie.
Dziedziny zastosowania
  • Cement portlandzki
Karta Techniczna Pobierz