CHRYSO®Care Bio-Tec

?rodek ochronny dla powierzchni metalowych
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie metalowe powierzchnie stykaj?ce si? z zaczynem cementowym, zapraw? lub betonem
  • Ochrona mieszalników na wytwórniach betonu
  • Ochrona betoniarek samochodowych (betonomieszarek)
  • Ochrona agregatów/maszyn formuj?cych bloczki, pustaki, kraw??niki, kostk? brukow?, itp.
  • Ochrona agregatów formuj?cych rury i kszta?tki
Karta Techniczna Pobierz