CHRYSO®Fuge SL

Domieszka uszczelniaj?ca

CHRYSO®Fuge SL jest domieszk? uszczelniaj?c? na bazie modyfikowanych silanów. Zwi?zki te powstrzymuj? w strukturze betonu zjawiska kapilarne (podci?ganie kapilarne, transport cieczy).

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz