CHRYSO®Premia 180

Compliance

Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Prefabrykacja ci??ka
  • Beton towarowy
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzyma?o?ci wczesnej
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC, UHPC
Karta Techniczna Pobierz