CHRYSO®Plast V90

CHRYSO®Plast V90 jest domieszk? modyfikuj?c? lepko??, zaprojektowan? specjalnie do stosowania w produkcji ciek?ych i samozag?szczalnych (SCC) mieszanek i zapraw.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanka betonowa o konsystencji ? 100 mm opadu sto?ka, szczególnie za? mieszanki w technologii ASCC i SCC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Beton lekki
  • Zaczyny i iniekcje
Karta Techniczna Pobierz