CHRYSO®Plast V70

CHRYSO®Plast V70 jest domieszk? uplastyczniaj?c?, zaprojektowan? specjalnie do stosowania w produkcji ciek?ych i samozag?szczalnych (SCC) mieszanek i zapraw.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Mieszanka betonowa o konsystencji ? 160 mm opadu sto?ka, szczególnie za? mieszanki w technologii ASCC i SCC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Beton lekki
  • Mieszanka betonowa pompowana na du?e odleg?o?ci
Karta Techniczna Pobierz