CHRYSO® Alpha 12

Compliance
CHRYSO®Plast Alpha 12 jest chlorkow? domieszk? uplastyczniaj?c?, z efektem napowietrzenia i przyspieszenia czasu wi?zania, specjalnie zaprojektowan? do stosowania w mieszance betonowej o konsystencji wilgotnej w elementach prefabrykowanych.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Prefabrykacja lekka
  • Produkcja bloczków i pustaków
Karta Techniczna Pobierz