CHRYSO®Xel CLS

Compliance
CHRYSO®Xel CLS jest chlorkow? domieszk? przyspieszaj?c? reakcj? hydratacji cementu i znacznie zwi?kszaj?c? przyrost wytrzyma?o?ci betonu we wczesnym okresie dojrzewania.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton wymagaj?cy szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci, równie? w obni?onej temperaturze dojrzewania.
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Elementy z betonu niezbrojonego
  • Beton formowany
  • Elementy murowe z betonu
  • Kostka brukowa, p?yty drogowe, kraw??niki
Karta Techniczna Pobierz