CHRYSO®Xel 384

Compliance

CHRYSO®Xel 384 jest domieszk? przyspieszaj?c? twardnienie betonu.

Korzyści
  • dzia?a jak katalizator hydratacji cementu, szczególnie w niskich temperaturach.
  • przyspiesza twardnienie, prowadz?c do szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci mechanicznej, co powstrzymuje degradacj? ?wie?ego betonu spowodowan? ujemnymi temperaturami.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Zalecany do cementu CEM III
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy spr??one
  • Elementy ?elbetowe
  • Beton wymagaj?cy szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci, równie? w obni?onej temperaturze dojrzewania
  • Betonowanie w temperaturze do -10°C
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz