CHRYSO®Air R2

Compliance
Domieszka napowietrzaj?ca. Wywo?uje w mieszance betonowej efekt uplastycznienia lub umo?liwia redukcj? ilo?ci wody zarobowej przy zachowaniu sta?ej konsystencji Drobne p?cherzyki powietrza poprawiaj? urabialno?? i stabilno?? mieszanki betonowej
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej, w tym SCC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny: nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe, wszelkie obiekty hydrotechniczne, zbiorniki
  • Ka?dy rodzaj betonu nara?ony na d?ugotrwa?e i cykliczne dzia?anie mrozu
  • Kruszywo o niewielkiej zawarto?ci drobnych frakcji
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz