CHRYSO®Dem LG - ISY

CHRYSO®Dem LG - ISY jest ?rodkiem do rozformowywania, opracowanym dla zapewnienia natychmiastowej separacji powierzchni formy i mieszanki betonowej.
Korzyści
  • CHRYSO®Dem LG - ISY umo?liwia natychmiastowe rozformowywanie ?wie?ego betonu z form kompleksowych, zapewniaj?c ?atwe utrzymywanie ich czysto?ci i dobrego stanu technicznego.
Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja lekka
  • Elementy formowane w kompleksowych formach
  • Wszystkie elementy prefabrykowane, wymagaj?ce natychmiastowego rozformowania.
Karta Techniczna Pobierz