CHRYSO®Dem L - IMN

CHRYSO®Dem L - IMN jest ?rodkiem opracowanym dla zapewnienia natychmiastowego i ?atwego rozformowywania (antyadhezyjnym) elementów wibrowanych.
Korzyści
  • CHRYSO®Dem L - IMN izoluje powierzchnie form od mieszanki betonowej, umo?liwiaj?c ?atwe utrzymywanie ich czysto?ci i dobrego stanu technicznego.
Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja lekka
  • Elementy ogrodze? betonowych
  • Elementy otworowe, a?urowe i formowane w kompleksowych formach
  • Wszystkie elementy prefabrykowane, w tym ci??kie, wymagaj?ce natychmiastowego rozformowania.
Karta Techniczna Pobierz