CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN

CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym). Umo?liwia rozformowanie ka?dego rodzaju stwardnia?ego betonu.
Korzyści
  • Zapewnia ?atwe rozformowywanie form metalowych lub form ze sklejki bez efektów pylenia lub zarysowania
  • oraz dobr? przyczepno?? dla nak?adanych pow?ok.
Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja lekka i ci??ka
  • Formy metalowe, z tworzywa sztucznego (plastikowe), drewniane i ze sklejki
  • Elementy formowane w pozycji pionowej, poziomej lub uko?nej
  • Beton formowany
  • Elementy nie naparzane lub naparzane do +60°C
  • Elementy formowane, betonowe, ?elbetowe lub spr??one
  • S?upy i belki nadpro?owe.
Karta Techniczna Pobierz