CHRYSO®Dem Elio M31 - DMR

CHRYSO®Dem Elio M31 - DMR jest ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), który po naniesieniu na powierzchnie form metalowych, plastikowych czy drewnianych zapewnia ?atwe rozformowanie ka?dego rodzaju stwardnia?ego betonu.
Korzyści
  • CHRYSO®Dem Elio M31 - DMR umo?liwia pó?niejsze na?o?enie na elementy betonowe pow?ok i farb zgodnie z okre?lonymi zasadami ich u?ycia.
Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja lekka i ci??ka
  • S?upy i belki nadpro?owe
  • Beton formowany
  • Elementy nie naparzane lub naparzane do +40°C
  • Elementy budownictwa podziemnego.
Karta Techniczna Pobierz