CHRYSO®Dem Eco 2 - DPV

CHRYSO®Dem Eco 2 - DPV jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), o sk?adzie czysto ro?linnym, a zatem bezpiecznym dla u?ytkowników
Korzyści
  • CHRYSO®Dem Eco 2 - DPV jest produktem biodegradowalnym. Nie zawiera przy tym ?adnych rozpuszczalników, a wy??cznie nowe, opatentowane przez CHRYSO sk?adniki pochodzenia ro?linnego.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje form i powierzchni metalowych pozostaj?cych w kontakcie z betonem, zapraw? i zaczynem
  • Formy metalowe
  • Formy drewniane
  • Formy z tworzyw sztucznych
Karta Techniczna Pobierz