CHRYSO®Dem DPV Eco 1

CHRYSO®Dem DPV Eco 2 jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania (antyadhezyjnym), o sk?adzie czysto ro?linnym, a zatem bezpiecznym dla u?ytkowników.
Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja ci??ka
  • Elementy nie naparzane lub naparzane
  • Elementy formowane, betonowe, ?elbetowe lub spr??one
  • Formy metalowe i z tworzywa sztucznego
Karta Techniczna Pobierz