CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY

CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY jest gotowym do u?ycia ?rodkiem do opó?nionego rozformowywania, o sk?adzie wykorzystuj?cym baz? ro?linn?, a zatem bezpieczn? dla ?rodowiska naturalnego.
Korzyści
  • CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY jest produktem biodegradowalnym po odparowaniu rozpuszczalnika
Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja ci??ka
  • Beton bia?y, barwiony i architektoniczny
  • Elementy nie naparzane lub naparzane
  • Ka?dy rodzaj elementów z opó?nionym rozformowywaniem
  • Elementy formowane, betonowe, ?elbetowe lub spr??one
Karta Techniczna Pobierz