CHRYSO®Protec

CHRYSO®Protec pozostawia na chronionych metalowych powierzchniach elementów i narz?dzi oleisty film, który zapobiega naturalnemu przywieraniu materia?ów na bazie cementu (zaczyn, zaprawa, beton) i u?atwia pó?niejsze ich czyszczenie. Chroni równie? metalowe powierzchnie przed korozj?.

Karta Techniczna Pobierz