CHRYSO®Lav Mix

CHRYSO®Lav Mix jest domieszk? napowietrzaj?c?, umo?liwiaj?c? formowanie si? w betonie i w zaprawach stabilnych mikrop?cherzyków powietrza.
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz