CHRYSO®Plast VP

Compliance
CHRYSO®Plast VP jest bezchlorkow? domieszk? specjalnie zaprojektowan? do stosowania w mieszance betonowej o konsystencji wilgotnej.
Korzyści
  • Dzi?ki efektowi dyspersji, CHRYSO®Plast VP poprawia stopie? hydratacji cementu i w efekcie wytrzyma?o?? mechaniczn? betonu.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Produkcja rur i kr?gów
  • Produkcja kostki brukowej, p?yt betonowych oraz kraw??ników
  • Produkcja ka?dego rodzaju elementów betonowych rozformowywanych natychmiastowo
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz