CHRYSO®Decap

?rodek do czyszczenia betonu.
Dziedziny zastosowania
  • Eliminowanie zaczynów z betonu, cegie?, i materia?ów nie wapiennych
  • Eliminowanie zanieczyszcze? cementowych
  • Czyszczenie szalunków metalowych i drewnianych, betoniarek, wszelkich urz?dze? do transportu betonu, wykorzystywany równie? w celu zminimalizowania przyczepno?ci betonu do ró?nych powierzchni
Karta Techniczna Pobierz