CHRYSO®Xel Time 44

Compliance
CHRYSO®Xel Time 44 jest domieszk?, która dzi?ki swej specyficznej formule przyspiesza twardnienie betonu.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Zalecany do cementu CEM III
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy spr??one
  • Elementy ?elbetowe
  • Beton wymagaj?cy szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci, równie? w obni?onej temperaturze dojrzewania
  • Betonowanie w temperaturze do -10°C
Karta Techniczna Pobierz