CHRYSO®Optima 206

Compliance
CHRYSO®Optima 206 jest domieszk? nowej generacji – znacznie redukuj?c? ilo?? wody/up?ynniaj?c?, wytwarzan? na bazie modyfikowanych polikarboksylanów.
Korzyści
  • mo?liwa jest znaczna redukcja ilo?ci wody i/lub d?ugie utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej.
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton towarowy
  • Mieszanki wymagaj?ce d?ugiego utrzymania konsystencji
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Mieszanki pompowane
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz