CHRYSO®Pareflo 10

Compliance
Domieszka uszczelniaj?ca. Domieszka redukuj?ca wykwity
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton architektoniczny
  • Beton barwiony
  • Mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnej i niskiej urabialno?ci (VLW)
  • Prefabrykacja
  • Elementy wibrowane i wibroprasowane
  • Kostka brukowa, obrze?a, kraw??niki, dachówki, p?yty brukowe
  • Elementy ma?ej architektury
Karta Techniczna Pobierz