CHRYSO®Optima 203

Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/uplastyczniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych polikarboksylatów i fosfonianów
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton towarowy
  • Mieszanki wymagaj?ce d?ugiego utrzymania konsystencji
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Mieszanki pompowane
  • Elementy ?elbetowe
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz