CHRYSO®Fibre Syntec 12

Compliance
Syntetyczne mikrow?ókna przeznaczone do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie.W?ókna CHRYSO®Fibre Syntec 12 charakteryzuj? si? doskona?? przyczepno?ci? do zaczynu cementowego, co zwi?ksza zdolno?? odkszta?ce? kompozytów bez generowania nadmiernych napr??e?.
Korzyści
 • Stosowanie CHRYSO®Fibre Syntec 12 pozwala dodatkowo:
 • ograniczy? zjawiska samoczynnego wydzielania si? wody z mieszanki betonowej („bleeding”) i segregacji
 • zredukowa? przepuszczalno?? wody pod ci?nieniem przez beton
 • ograniczy? lub wyeliminowa? kruszenie/od?upywanie kraw?dzi elementów betonowych w trakcie rozformo-wywania
Dziedziny zastosowania
 • Wszystkie rodzaje cementu
 • Pe?ny zakres konsystencji mieszanki betonowej, mieszanki transportowane pomp?
 • Posadzki, p?yty stropowe, tarasy
 • Wszelkie elementy betonowe o wysokim module powierzchniowym
 • Zbiorniki, silosy
 • Elementy prefabrykowane, betonowe, ?elbetowe i spr??one beton natryskowy
 • Zaczyny i iniekcje
Karta Techniczna Pobierz