CHRYSO®Fuge 3

Compliance Compliance
Domieszka uszczelniaj?ca do betonu i zapraw, z dodatkowym efektem uplastycznienia mieszanki
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy wibrowane i wibroprasowane
  • Mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnej
  • Elementy ma?ej architektury
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz