CHRYSO®Optima 100

Compliance
Domieszka nowej generacji – znacznie redukuj?ca ilo?? wody/up?ynniaj?ca, wytwarzana na bazie modyfikowanych fosfonianów. Specjalnie zaprojektowana struktura molekularna nadaje domieszce szczególne w?a?ciwo??
Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Beton towarowy
  • Mieszanki wymagaj?ce bardzo d?ugiego utrzymania konsystencji
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki pompowane
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Elementy g?sto zbrojone
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz