CHRYSO®Premia 190

Compliance

Domieszka up?ynniaj?ca.

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Prefabrykacja ci??ka
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej - od plastycznej do ciek?ej
  • Mieszanki w technologii SCC
  • Betony o wysokiej wytrzyma?o?ci wcze?nej
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Kompozyty nowej generacji: HPC, VHPC, UHPC
Karta Techniczna Pobierz