CHRYSO®Dem IBV Lys

CHRYSO®Dem IBV Lys jest ?rodkiem do rozformowywania, opracowanym dla zapewnienia natychmiastowej separacji powierzchni formy i mieszanki betonowej.

Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja lekka
  • Wszystkie elementy prefabrykowane, wymagaj?ce natychmiastowego rozformowania.