CHRYSO®GreenDecap

?rodek do usuwania betonu nie powoduj?cy korozji Bezpieczny dla u?ytkownika, sprz?tu i ?rodowiska

Dziedziny zastosowania
  • Usuwanie mleczka cementowego z powierzchni betonu, ceg?y z wyj?tkiem materia?ów wapiennych.
  • Usuwanie zabrudze? cementem
  • Czyszczenie betonu z eksponowanym kruszywem
  • Czyszczenie szalunków oraz form metalowych, mieszalników,
Karta Techniczna Pobierz