CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS

CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS jest środkiem do opóźnionego rozformowywania (antyadhezyjnym), który po naniesieniu na powierzchnie form metalowych, plastikowych czy drewnianych zapewnia łatwe rozformowanie każdego rodzaju stwardniałego betonu.

Korzyści
  • Dla poprawy wygl?du/jako?ci powierzchni elementów, CHRYSO®Dem Elio P50 - DPS umo?liwia pó?niejsze na?o?enie na elementy betonowe pow?ok i farb zgodnie z okre?lonymi zasadami ich u?ycia.
Dziedziny zastosowania
  • Prefabrykacja ci??ka
  • Ka?dy rodzaj elementów z opó?nionym rozformowywaniem
  • Beton formowany
  • Elementy nie naparzane lub naparzane do +80°C
Karta Techniczna Pobierz