CHRYSO®Xel CS

Compliance

CHRYSO®Xel CS jest domieszką przyspieszającą twardnienie betonu. Działa jak katalizator hydratacji cementu, szczególnie w niskich temperaturach. Przyspiesza twardnienie, prowadząc do szybkiego przyrostu wytrzymałości mechanicznej.

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Zalecany do cementu CEM III
  • Prefabrykacja (z naparzaniem lub bez)
  • Beton towarowy
  • Elementy spr??one
  • Elementy ?elbetowe
  • Beton wymagaj?cy szybkiego przyrostu wytrzyma?o?ci, równie? w obni?onej temperaturze dojrzewania
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz