CHRYSO®Air A

Compliance

Domieszka napowietrzająca

CHRYSO®Air A jest domieszką napowietrzającą, umożliwiającą formowanie się w betonie i w zaprawach stabilnych mikropęcherzyków powietrza. Równomierne rozmieszczenie w całej strukturze oraz niewielkie rozmiary pęcherzyków zdecydowanie poprawiają odporność betonu na cykliczne działanie mrozu, również w obecności środków odladzających.

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej, w tym SCC
  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Elementy ?elbetowe
  • Elementy spr??one
  • Beton specjalny : nawierzchnie drogowe i lotniskowe, obiekty mostowe, wszelkie obiekty hydrotechniczne, zbiorniki
  • Ka?dy rodzaj betonu nara?ony na d?ugotrwa?e i cykliczne dzia?anie mrozu
  • Kruszywo o niewielkiej zawarto?ci drobnych frakcji
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz