CHRYSO®Tard CHR

Compliance

Domieszka opóźniająca wiązanie

CHRYSO®Tard CHR jest domieszką modyfikującą reakcję hydratacji cementu poprzez wytworzenie cieniutkiej warstewki otulającej ziarna cementu. Po zakończeniu procesu wiązania twardnienie przebiega szybko  prowadząc do uzyskania  dużych wytrzymałości końcowych.

Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz