CHRYSO®Fuge E

Compliance

Domieszka uszczelniaj?ca

CHRYSO®Fuge E jest domieszką uszczelniającą, blokującą pory, która reaguje z wodorotlenkiem wapnia  (produktem hydratacji cementu), tworząc związki o właściwościach hydrofobowych. Związki te powstrzymują w strukturze betonu zjawiska kapilarne (podciąganie kapilarne, transport cieczy).

Dziedziny zastosowania
  • Wszystkie rodzaje cementu
  • Pe?ne lub otworowe, wodoodporne elementy drobnowymiarowe
  • Samouszczelniaj?ce si? elementy brukowe (kostka, p?ytki, obrze?a i kraw??niki)P?yty i posadzki betonowe
  • Beton fundamentów poni?ej lustra wody
  • Zbiorniki
  • Zaprawy uszczelniaj?ce
  • Beton i zaprawa pozostaj?ce w sta?ym kontakcie z wod?
Karta Techniczna Pobierz
Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz